Ny visselblåsarlag 2021

Ny visselblåsarlag

För att ge dig en omfattande översikt över den nya visselblåsarlagen som trädde i kraft den 17 december 2021 i Sverige, kommer vi att utforska

Den svenska visselblåsarlagen. Vad händer nu?

Hösten 2019 antogs EUs visselblåsardirektiv. Direktivet sätter en lägsta nivå för samtliga medlemsländer. Direktivet uppmuntrar att medlemsländerna på nationell nivå gå längre än direktivet anger. Sverige har valt att gå längre och det är inte lång tid kvar.

Många kommuner saknar stöd för visselblåsare

SVT rapporterar att varken Stockholms stad eller Täby har någon visselblåsarfunktion för att fånga upp oegentligheter. Vidare visar en sammanställning SVT gjort att många kommuner som en visselblåsarfunktion sköter dem själva istället för att låta en extern part sköta den åt dem.

Vad säger lagen?

Sedan 2017 finns det en visselblåsarlag i Sverige som ger särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Varför behövs en visselblåsarfunktion?

En extern visselblåsarfunktion kan ses som en säkerhetsventil och komplement till den ordinarie interna kontrollapparaten i situationer där visselblåsare inte vågar förlita sig på de interna rapporteringskanalerna.

Vem är visselblåsare?

Visselblåsare är en person som slår larm om oegentligheter. Ordet kommer av engelskans whistleblower och upptogs i Svenska Akademins ordlista så sent som 2015.

Offertförfrågan