Helhetsansvar för visselblåsning och dess hantering

Visselblåsning kan vara komplext

Vi hjälper er genom hela processen, säkerställer att ni får visselblåsarsystemet och rutinerna på plats och att ni förstår hur det fungerar. Erbjudandet omfattar en engångskostnad för ett startpaket, ett årsabonnemang samt timkostnader för ärendehantering

Startpaket

Startpaketet innebär en on-boarding där vi hjälper er att snabbt komma igång med abonnemanget och att ni förstår hur Trumpet fungerar. Vi konfigurerar systemet för er och bistår med rutin för ärendehantering, policy och texter till er hemsida.

Specifikation

Årsabonnemang

Abonnemanget ger er tillgång till vårt visselblåsarsystem Trumpet. Systemet stödjer kommunikation med visselblåsare som väljer att vara anonyma – oavsett om rapportering sker via vårt krypterade webbformulär, telefonlösning eller brev. Alla ärenden hanteras genom Azure – en av världens säkraste plattformar för drift av IT-system i molnet.

Specifikation

Ärendehantering

För att en visselblåsning ska ske på ett säkert sätt för alla parter behöver hanteringen av ärendet göras utanför er organisation. Med Trumpet blir Whitepaper Advisors länken mellan er och dem som visslar. När ett ärende inkommer sköter vi direktkontakten, gör en bedömning och lämnar en rekommendation för vidare hantering och eventuell utredning. (Utredningsarbeten offereras separat.)

Specifikation

Boka ett möte

Vi hjälper er genom hela processen, säkerställer att ni får visselblåsarsystemet och rutinerna på plats och att ni förstår hur det fungerar. Boka ett möte eller kontakta oss så berättar vi mer.

Offertförfrågan