En trygg plats att enkelt rapportera oegentligheter

Visselblåsarsystem

Trumpet är konstruerat och förfinas kontinuerligt för att vara marknadens främsta visselblåsarsystem. Genom Trumpet har vi tagit fram ett system där all information som har att göra med ett visselblåsarärende säkert och effektivt hanteras i ett och samma system. 

Oavsett hur en visselblåsare väljer att meddela, sköts all information och uppföljning genom Trumpet. Hela vägen från rapportering till avslutning av ärendet säkerställer vi att all data förblir skyddad och endast åtkomlig för behöriga.

Krav på system

Trots att lagstiftning inte explicit kräver ett system för visselblåsning, är det avgörande i praktiken. Fördelen med ett dedikerat system är stort. Det förenklar inte bara den interna processeb, utan tillhandahåller även en säker miljö för de som rapporterar oegentligheter. Inom Trumpet ges beslutsfattare tillgång till ett ärende först när våra handläggare genomfört en första bedömning. Detta garanterar en objektiv bedömning av varje ärende innan det vidarebefordras till relevant beslutsinstans. Läs mer under Ärendehantering.

Användarvänlighet

Vår prioritet är att göra systemet så användarvänligt som möjligt. Vare sig det gäller visselblåsare eller medlemmar i beslutsfattande kommittéer, är det viktigt att systemet är lätt att navigera i. Med tanke på att användarna sällan loggar in, strävar vi efter att göra deras upplevelse enkel och direkt.

Kanaler

Trumpet har designats med flexibilitet i åtanke, vilket gör att det kan anpassas för både mindre företag och stora multinationella koncerner. Vår systemlösning ger en överskådlig och användarvänlig hantering av kanaler, vilket är särskilt värdefullt för organisationer med flera juridiska enheter eller de med komplexa matrisstrukturer.

Språk och Juridiska Krav

I många länder ställs det krav på att visselblåsare ska kunna lämna information både skriftligt och muntligt. Med Trumpet kan vi säkerställa att vi möter dessa krav genom att stödja de språk som är relevanta för våra kunder. Medan vissa väljer att skicka rapporter till översättningsbyråer som en lösning på språkbarriärer, leder detta till potentiella integritetsproblem. Det är av yttersta vikt att begränsa åtkomsten till känslig information, särskilt när det gäller visselblåsarärenden, vilket ofta är skyddat enligt lag. Med Trumpets integrerade språkstöd och avancerade funktioner garanterar vi att informationen endast är tillgänglig för en utvald grupp personer, vilket upprätthåller integritet och säkerhet.

Rapporteringskanal

Rapportera 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Bedömning inom 48 timmar.

UPPFYLLER LAGKRAV

Följer GDPR, EUs visselblåsardirektiv samt anpassningar till olika medlemsländers nationella visselblåsarlagar.

EGEN SUBDOMÄN

Enkel åtkomst till Trumpet och ärendehantering via egen subdomän.

ENKELT ATT ANVÄNDA

Stor vikt har lagts vid att det ska vara enkelt för både den som visselblåser, och er som organisation.

ANONYMT

Visselblåsaren får alltid vara anonym men kan aktivt välja att vara öppen med sin identitet.

PENETRATIONSTESTAT

Hög IT- & informationssäkerhet baserat på ISO 27001 och 27002.

SPRÅK & LÄNDER

Svenska och engelska som standard. Fler språk som tillägg.

Rapporteringssätt

Krypterat webbformulär, telefon, brev eller fysiska möten.

MONITORERING

Monitorering av ärendestatus samt l granskning och monitorering av loggar.

KOMMUNIKATION

Handläggare kommunicera i realtid anonymt med visselblåsare. Kommunikation mellan handläggare och visselblåsarkommitté med stöd av notiscenter. Håll koll på nya meddelande och statusförändringar i dina ärende.

KRYPTERAT & SÄKERT

Extended Validation SSL-certifikat på Azures europeiska servrar. Inloggning för kommiteémedlemmar via BankId eller annan MFA lösning.

Fristående system

Trumpet är ett fristående system. Kräver ingen systemintegration med befintliga system.

Visselblåsning i internationell koncern

Organisationer som verkar internationellt eller har verksamhet i flera länder innebär variationen i visselblåsarlagar en komplex och utmanande situation.

Enkelt förklarat består Trumpet av två delar. Visselblåsarsystem samt  hanteringen av inkomna rapporter.

Visselblåsarsystem

En visselblåsarkanal är ett verktyg för anställda och andra att larma om missförhållanden i er organisation.

Ärendehantering

Det riktiga värdet för både den som rapporterar och er som organisation uppstår efter en rapport kommit in i systemet.

Offertförfrågan