Organisationer med välfungerande visselblåsning

För oss är kunden alltid i fokus. Vi är måna om att skapa tjänster och användarupplevelser som bygger långsiktiga relationer och bästa möjliga affärsnytta. Vi är stolta över alla våra kunder och vi har satt upp och hanterar visselblåsarfunktioner för såväl små som stora globala organisationer i både offentlig och privat sektor.

Vi förstår att varje bolag är unikt, men integritet och transparens är universella behov. Med vår expertis kan du känna dig trygg i att din organisation får en lösning som passar just dina behov. Vår visselblåsartjänst är designad för att tillgodose alla typer av bolag, oberoende av storlek eller sektor.

Som din rådgivare prioriterar vi att skapa en säker, konfidentiell och effektiv kanal för att rapportera potentiella oegentligheter, vilket ger dig möjlighet att proaktivt hantera dessa ärenden innan de eskalerar.

I en värld där affärslandskapet ständigt förändras, har integritet och transparens aldrig varit viktigare. Vi förstår värdet av att bibehålla och förstärka förtroendet hos alla intressenter. Oavsett om du representerar ett globalt företag, en offentlig institution eller ett växande SME, har vi kunskapen, erfarenheten och insikten för att guida dig genom komplexa visselblåsarärenden.

Vem hjälper vi?

Stora multinationella företag
Navigera i en global verksamhet med flera jurisdiktioner? Vi kan hjälpa dig att sätta upp effektiva visselblåsarsystem, se till att du följer internationella bestämmelser och ge råd när ett ärende uppstår.

Offentlig sektor
För offentliga organ är transparens och integritet avgörande. Vi hjälper dig att säkerställa att ditt system möter samhällets förväntningar och behåller allmänhetens förtroende.

Medelstora och växande företag
Även om du inte är i samma storlek som globala giganter, kan visselblåsarrådgivning vara avgörande för att säkerställa ditt företags framgång och rykte.

Alla branscher
Oegentligheter diskriminerar inte utan finns i alla typer av verksamheter och branscher.

Offertförfrågan