När förtroende räknas

Vår helhetslösning för visselblåsning

Trumpet är en komplett lösning för visselblåsning, designad för organisationer som önskar ett starkt skydd för dem som väljer att vissla, en strukturerad process för att hantera visselblåsarärenden genom hela processen, och tillgång till erfarna objektiva rådgivare när situationen kräver det. 

Trumpet har utvecklats av Whitepaper Advisors, vars kärnverksamhet fokuserar på att utreda missförhållanden och andra komplexa frågeställningar som ibland startat med ett visselblåsarärende. De utredningar vi hanterar för våra klienter innehåller ofta mycket känslig information, vilket ställer organisationer inför komplexa och utmanande situationer. Att befinna sig i sådana situationer kan vara påfrestande för de berörda organisationerna eftersom den vanliga spelplanen rubbas. 

Vi förstår det stora ansvaret det innebär att hantera dessa känsliga ärenden, och det djupa förtroendet det krävs för att få sköta utredningar och visselblåsarärenden för våra klienter. Detta är ett ansvar vi tar på största allvar. 

Även om det finns flera grundläggande visselblåsarsystem på marknaden som hjälper organisationer att uppfylla lagkraven, insåg vi att det råder en brist på leverantörer som erbjuder en heltäckande lösning inom visselblåsning, och som dessutom kan bistå med fördjupade utredningar. 

Därför skapade vi Trumpet – en tjänst designad för att på ett tryggt och effektivt sätt ta emot och stödja organisationer genom hela visselblåsningsprocessen. 

“Visselblåsning är en effektiv säkerhetsventil som hjälper till att uppmärksamma och hantera viktiga frågor. Detta förhindrar inte bara missförhållanden på kort sikt, utan kan även bidra till att stärka organisationer på lång sikt. Det gäller bara att våga arbeta med frågorna!” 

David Carlsvi, grundare Trumpet

Vår vison

Whitepaper Advisors har som vision att bidra till ett väl fungerade och hållbart näringsliv och samhälle. Vi tror att visselblåsning kan vara ett viktigt verktyg till att bidra genom att uppmuntra öppenhet, ansvarsskyldighet och rättvisa.

Genom att arbeta med dessa områden kan visselblåsarfunktioner bidra till att avslöja och förhindra oegentligheter och missförhållanden inom näringslivet och samhället, vilket i sin tur främjar hållbarhet, rättvisa och ansvarsskyldighet. Dessa åtgärder bidrar också till att skapa lönsamma verksamheter. Organisationer som uppmuntrar till ärlighet och transparens tenderar att bygga starkare relationer med olika intressenter, vilket kan leda till ökad kundlojalitet, bättre anseende och därmed större framgång på marknaden. Genom att förhindra skandaler, undvika onödiga kostnader för skadestånd och stärka sitt varumärke, kan företag som aktivt arbetar med visselblåsning skapas värde för organisationer.  

Skydda visselblåsare

För att uppmuntra visselblåsning måste lagar och förfaranden vara på plats för att skydda visselblåsare från repressalier på arbetsplatsen. Detta inkluderar både juridiskt skydd och ett stödsystem för att hjälpa dem som slår larm. 

Utbildning och medvetenhet

Utbildning om företagsetik och vikten av visselblåsning kan hjälpa anställda att förstå sitt ansvar och de möjliga konsekvenserna av tystnad. Detta kan också bidra till att skapa en kultur som värderar ärlighet och rättvisa. 

Effektiva rapporteringsmekanismer

Företag och organisationer bör ha tydliga och enkla mekanismer för att rapportera missförhållanden. Detta kan inkludera anonyma rapporteringslinjer och en oberoende enhet som hanterar ärenden. 

Undersökning och ansvarsskyldighet

När ett larm har lämnats in måste det finnas en noggrann utredning för att fastställa sanningshalten i påståendena. Om missförhållanden bekräftas måste ansvariga personer eller organisationer hållas ansvariga. 

Transparens och öppenhet

Offentliggörande av resultat från utredningar och vidtagna åtgärder kan hjälpa till att bygga förtroende och visa att systemet fungerar. 

Uppmuntra etiskt ledarskap

Företagsledare och högre chefer bör föregå med gott exempel genom att visa att de tar ansvar och värderar etiskt beteende. Detta kan spridas genom hela organisationen. 

Långsiktigt engagemang

Att främja en kultur av visselblåsning och ansvarsskyldighet är en långsiktig process. Det kräver kontinuerlig uppmärksamhet och anpassning till förändrade omständigheter. 

Specialister

Trumpets styrka bygger på nära samarbete mellan specialister. De strävar efter att vara de bästa inom sina områden. Genom att arbeta nära tillsammans kan vi dra nytta av vår samlade kunskap och erfarenhet för att lösa de mest komplexa utmaningarna.

Whitepaper Advisors

Vi är ett bolag med hög integritet och gedigen erfarenhet av att effektivt utreda och förebygga oegentligheter och andra missförhållande. Vi drivs av att hjälpa organisationer få rätt och av viljan att hitta lösningar på komplexa problem. Målet för oss är alltid att våra klienter ska gå stärkta ur en svår situation.  whitepaperadvisors.se

MOLL Wendén

Moll Wendén är specialister på affärsjuridik. Vi samlar en bredd av experter som delar engagemanget för kundens affär, samhället och för sitt eget specialistområde. Tillsammans förenar vi perspektiv som gör att vi får fram det som räknas i varje uppdrag. Med fokus på detaljerna och blicken höjd mot det som väntar runt hörnet. mollwenden.se

Position green

Position Green är ett snabbväxande företag med ambitionen att revolutionera hur företag och organisationer arbetar hållbart. Position Greens egenutvecklade plattform hjälper kunder att på ett effektivt och smart sätt samla in, analysera, visualisera och rapportera hållbarhetsdata. positiongreen.com

Enkelt förklarat består Trumpet av två delar. Visselblåsarsystem samt  hanteringen av inkomna rapporter.

Visselblåsarsystem

En visselblåsarkanal är ett verktyg för anställda och andra att larma om missförhållanden i er organisation.

Ärendehantering

Det riktiga värdet för både den som rapporterar och er som organisation uppstår efter en rapport kommit in i systemet.

Offertförfrågan