Medarbetare varnar kollegor för att använda företagets visselblåsarkanal

Enligt artikel på Aftonbladet varnar TV4 medarbetare kollegor för att använda företagets visselblåsarkanal. Detta eftersom den som hanterar ärendena anklagats för att ignorera arbetsmiljöproblem och hålla kritiserade chefer om ryggen.

I ett uttalande skriver TV4 att:
”TV4:s visselblåsarkanal är anonym och hanteras av en extern part, som står helt fri från TV4, tillsammans med juridikavdelningen med total sekretess. HR-avdelningen beslutar inte hur inkomna ärenden ska hanteras. Det kommer förtydligas internt så att det inte ska råda någon som helst tveksamhet kring detta”

Här finns viktiga lärdomar att dra. När man inrättar en visselblåsarfunktion behöver hela processen arbetas igenom. En viktig del som ofta glöms bort att tydliggöra är vad som händer efter ett ärende rapporterats. Vem bedömer och utreder ärendet och hur kommer återkoppling att ske till den som visslat? Detta är alla frågor där organisationer behöver vara transparenta och tydliga i sin kommunikation till de som förväntas använda visselblåsarfunktionen.

En annan viktig aspekt är de som tar emot och bedömer de rapporter som kommer in. De behöver vara oberoende och ha ha kunskap för att bedöma och utreda exempelvis arbetsmiljöfrågor.

Till artikel: https://www.aftonbladet.se

Offertförfrågan