EU:s nya lag för skydd av visselblåsare ställer krav på företagen

Just nu utreds på uppdrag av regeringen det nya skyddet för visselblåsare som väntas träda ikraft hösten2021. Alla företag med fler än 50 anställda eller mer än 10 miljoner euro i omsättning kommer att beröras. Bakgrunden är att skandaler som Diesel-gate, Cambride Analytica, LuxLeaks, Panamaläckan med flera alla blivit kända tack vare information från visselblåsare.

Det övergripande syftet med visselblåsarlagen är att skapa förutsättning för att upptäcka och förhindra brott mot EU-lagstiftningen inom medlemsstater men även inom EU som helhet.

 Bedömning att det finns stora vinster för samhället genom att införa ett starkt visselblåsarskydd. En undersökning från 2017, som genomfördes för EU kommissionen, uppskattade förlusten av potentiella fördelar kopplat till offentliga upphandlingar inom EU, i intervallet 6 till 10 miljarder euro varje år.

 Det är viktigt att komma ihåg skandaler som dieselgate blir väldigt dyra i slutändan varför företagen själva har ett egenintresse i att inte odla en oetisk kultur. Det är därför viktigt att enskilda medarbetare i god tid kan höja rösten utan att bli uthängda. Det vinner företagen, individen och samhället på.

Visselblåsarskyddet ska därför inte bara ses som ett skydd för den som visslar – det är också en garant för företagen att det finns en transparens som på sikt är lönsam.

Offertförfrågan