Vem är visselblåsare?

Visselblåsare är en person som slår larm om oegentligheter. Ordet kommer av engelskans whistleblower och upptogs i Svenska Akademins ordlista så sent som 2015.

Enligt Datainspektionens har företag, organisationer och myndigheter rätt att behandla uppgifter i whistleblowingsystem utan att ansöka om särskilt tillstånd. Enligt kraven får rapporteringen endast omfatta allvarliga oegentligheter som begåtts av personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom företaget.

Till allvarliga oegentligheter räknas

Ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning. Andra allvarliga oegentligheter som rör vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Offertförfrågan