Den svenska visselblåsarlagen. Vad händer nu?

Hösten 2019 antogs EUs visselblåsardirektiv. Direktivet sätter en lägsta nivå för samtliga medlemsländer. Direktivet uppmuntrar att medlemsländerna på nationell nivå gå längre än direktivet anger. Sverige har valt att gå längre och det är inte lång tid kvar..

Vad händer nu och hur skall berörda organisationer förhålla sig?

Den nya lagen börja gälla redan den 1 december 2021. Än är det inte klart hur det slutliga lagförslaget kommer att se ut och tiden för berörda företag och organisationer att förbereda sig bli knapp.

Lyssna på vårt seminarium om det förslag som arbetsmarknadsdepartementet lagt. Vi kombinerar juridik med praktik för att ge er förutsättningarna att planera för åtgärderna som krävs – och samtidigt göra dem till en fördel.

Länk till seminariumet: https://event.webinarjam.com/login/yy05ybval9i1srsq

Offertförfrågan