Varför behövs en visselblåsarfunktion?

En säkerhetsventil! Utredningar av oegentligheter visar många gånger att informationen varit känd av flera långt innan krisen blev ett faktum. Ofta vet de vad som sker, men vågar inte berätta eller så har personer berättat men informationen har fastnat eller inte tagits på allvar. Organisationer behöver därför löpande arbeta och utmana hur de arbetar med intern kontroll och styrning.

En extern visselblåsarfunktion kan ses som en säkerhetsventil och komplement till den ordinarie interna kontrollapparaten i situationer där visselblåsare inte vågar förlita sig på de interna rapporteringskanalerna. För att funktionen ska vara trovärdigt krävs att ärendehanteringen i det externa visselblåsarsystemet håller hög nivå på integritet och sekretess. Hanteringen av ärenden skiljer sig åt mellan olika externa visselblåsarlösningar på marknaden.

Offertförfrågan