Många kommuner saknar stöd för visselblåsare

SVT rapporterar att varken Stockholms stad eller Täby har någon visselblåsarfunktion för att fånga upp oegentligheter. Vidare visar en sammanställning SVT gjort att många kommuner som en visselblåsarfunktion sköter dem själva istället för att låta en extern part sköta den åt dem.

Norrtälje kommun har nyligen införskaffat ett externt system för visselblåsning. Ordföranden för demokratinämnden i Norrtälje kommun tycker att hela funktionen förloras när kommunen själv hanterar de ärende som kommer in från visselblåsare. Ordförande säger att valutan en kommun handlar med är ett förtroendekapital och att det därför är viktigt att de har en öppen och transparent hantering av visselblåsningar.

Genom att tydligt visa för de anställda att deras visselblåsarfunktion hanteras externt bygger kommunen förtroende. Det är inte samma personer som medarbetarna visslar på som först tar emot deras vissling.

Det finns många lösningar som hanteras av kommuner och företag själva. Både egna system men även externa systemlösningar. När man skall implementera en visselblåsarfunktion behöver man tänka igenom hela processen för att slutprodukten skall bli bra.

Den nya visselblåsarlagen som börjar gälla december 2021 ställer höga krav på transparens och oberoende men kräver ingen systemlösning. Däremot ställs höga krav på rapporteringsfunktionen vilket ett system underlättar att svara upp emot.

Det är viktigt att tänka igenom hela processen för att på ett bra sätt få ut värdet som ett visselblåsarsystem ger.

Länk till SVT:s reportage:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/halften-av-lanets-kommuner-saknar-visselblasarfunktion

Offertförfrågan