TRUMPET VISSELBLÅSNING

När förtroende räknas

Den 17 december 2023 började visselblåsarlagen för företag med mellan 50 och 249 anställda att gälla.

VAD ÄR TRUMPET

Trumpet är en komplett lösning för visselblåsning

Syftet med ett Trumpet är att finnas mittemellan den som talar och den som lyssnar. Att fånga upp vad som sägs, värdera och hantera information rätt och säkert, för att sedan ta den vidare till de som behöver veta och agera på innehållet. Det är så Trumpet fungerar.

Visselblåsarsystem

Designat och utvecklat med ett starkt fokus på säkerhet, och för att stödja hela kedjan från mottagande till gallring efter hanteringens avslut. Systemet prioriterar användarvänlighet, särskilt med tanke på att både visselblåsare och kommittémedlemmar i berörd organisation inte använder det regelbundet. 

Ärendehantering

Ärendehanteringen är hjärtat i vår visselblåsarlösning. Alla inkomna ärenden hanteras konsekvent av våra handläggare, som är erfarna jurister. Handläggarna säkerställer att en objektiv och oberoende bedömning genomförs innan ärendet vidarebefordras med en rekommendation till beslutsfattare inom berörd organisation. 

Visselblåsning i internationell koncern

Organisationer som verkar internationellt eller har verksamhet i flera länder innebär variationen i visselblåsarlagar en komplex och utmanande situation.

Trovärdigt & säkert

Trumpet är en komplett lösning för visselblåsning, designad för organisationer som önskar ett starkt skydd för dem som väljer att vissla, en strukturerad process för att hantera visselblåsarärenden genom hela processen, och tillgång till erfarna objektiva rådgivare när situationen kräver det. 

EXEMPEL PÅ KUNDER SOM ANVÄNDER TRUMPET

Trygghet för företag av alla former och storlekar

Boka ett möte

Vi hjälper er genom hela processen, säkerställer att ni får visselblåsarsystemet och rutinerna på plats och att ni förstår hur det fungerar. Boka ett möte eller kontakta oss så berättar vi mer.

Offertförfrågan