Ny visselblåsarlag 17 december 2023

Deadline för mindre och mellanstora bolag

Den 17 december 2023 var det deadline för mindre och mellanstora bolag att ha sin visselblåsarfunktion på plats.

Så här säger lagen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden: Stora företag med mer än 249 anställda skall sedan tidigare ha etablerat en visselblåsarfunktion och nu närmar sig deadline för företag med mellan 50 och 249 anställda. Medelstora företag hade en förlängd tidsfrist till den 17 december 2023. Denna grupp företag kan fördelaktigt börja förbereda sig för de nya reglerna redan nu.

Boka ett möte

Vi hjälper er genom hela processen, säkerställer att ni får visselblåsarsystemet och rutinerna på plats och att ni förstår hur det fungerar. Boka ett möte eller kontakta oss så berättar vi mer.

säkerställ att er visselblåsarfunktion uppfyller lagens krav

Rapporteringskanaler och rutiner

Se till att din organisation har inrättat särskilda rapporteringskanaler och tydliga rutiner för rapportering och hantering av misstänkta missförhållanden.

Oberoende hantering

Försäkra dig om att mottagning och utredning av tips hanteras av oberoende personer eller enheter. Detta kan hjälpa till att säkerställa objektivitet och förtroende från de som rapporterar.

Extern hjälp

Om din organisation anlitar en extern part för att hantera visselblåsarfunktionen, se till att de är kompetenta och har erfarenhet av sådana uppgifter. Detta kan bidra till att öka förtroendet för funktionen.

Sekretess och tystnadsplikt

Respektera sekretess och tystnadsplikt i hanteringen och utredningen av tips. Det är viktigt att säkerställa att den som rapporterar inte blir utsatt för oönskad exponering.

Skydd mot repressalier

Säkerställ att det finns mekanismer och processer på plats för att skydda personer som rapporterar från repressalier eller negativa konsekvenser. Detta är avgörande för att uppmuntra fler att våga rapportera. Syftet med lagen tar särskilt fasta på att skydda visselbåsare mot represalier. I betänkandet inför att lagen antogs konstaterades att: ”Arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, så kallade visselblåsare, ska kunna göra det utan att drabbas av några repressalier från arbetsgivaren. Om arbetstagaren utsätts för repressalier ska hon eller han ha rätt till skadestånd för både ekonomisk förlust och kränkning. Med allvarliga missförhållanden menas brott som kan ge fängelsestraff eller med detta jämförliga missförhållanden.”

Tidsfrister

Om din organisation tillhör kategorin mindre eller mellanstora bolag, kom ihåg att den 17 december 2023 är deadline för att uppfylla kraven enligt lagen. För stora bolag som hade deadline den 17 juli 2022, se till att din befintliga visselblåsarfunktion är i enlighet med lagens krav.

Tillsynsmyndighet

Arbetsmiljöverket är utsedd till tillsynsmyndighet för att se till att arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarfunktioner.

Boka ett möte

Vi hjälper er genom hela processen, säkerställer att ni får visselblåsarsystemet och rutinerna på plats och att ni förstår hur det fungerar. Boka ett möte eller kontakta oss så berättar vi mer.

Offertförfrågan