En enkel guide till visselblåsning

Här följer en enkel guide i fem steg för dig som vill veta hur det går till att visselblåsa. Se det som en övergripande orientering för vad som förväntas av dig.

Steg ett

Identifiera problemet

Tänk igenom vad som har hänt och hur vet du det. Beskriv kortfattat och håll dig till kärnan i missförhållandet.

Steg två

Dokumentera fakta

Sammanfatta vad som beskriver det du bevittnat. Utelämna privata åsikter och spekulationer.

Tänk på följande:

1. Vad är fakta?

2. Vem är inblandad?

3. När hände det?

4. Var hände det?

5. Baserat på ovanstående, vad är brott mot lag, regel eller reglering, grov missförvaltning, ett grovt slöseri med medel, missbruk av myndighet, eller en väsentlig och specifik fara för folkhälsa eller säkerhet?

Steg tre

Till vem rapporterar du?

Det är fullt möjligt att det finns en rimlig förklaring till det du bevittnat och att du kanske inte har behörighet eller tillgång till all relevant information eller fakta. Du bör dock fortfarande rapportera en misstanke om du har en rimlig tro på att felaktigheter begåtts. Du bör inte göra din egen utredning för att samla fakta.

Rapportera istället till lämplig mottagare vilket i första hand är din närmaste chef eller dennes chef.  Din organisation eller dennes ägare. Läs på hur organisationen du jobbar för arbetar med att rapportera felaktigheter. Detta finns beskrivet i organisationens Code of Conduct Policy.

Steg fyra

Vill du vara anonym?

Medan chefer och handledare i de flesta fall kan förväntas vilja skydda en avslöjares önskemål om anonymitet, kan detta inte garanteras. Om du vill vara helt anonym kan du istället välj att rapportera till en extern visselblåsarfunktion.

Steg fem

Rapportera din misstanke

Ta med kontaktinformation för potentiella vittnen samt bifoga eller ange var eventuella bevis (exempelvis i pappersform eller elektroniskt) kan hittas.

Offertförfrågan