Till dig som vill vissla

Trumpet är en extern visselblåsarfunktion som ger dig en säker process där du kan vara helt anonym. Om du inte själv skriver ut ditt namn i rapporten går det inte att se vem som lämnat ärendet. Trumpet är utvecklat utifrån högsta standarder kring sekretess och säkerhet. Organisationer som erbjuder Trumpet vill förebygga oegentligheter, erbjuda en rättssäker process och öka förtroendet för sin organisation.

Vi som står bakom Trumpet heter Whitepaper Advisors – ett företag med en gedigen erfarenhet av att utreda, hantera och förebygga missförhållanden och ekonomisk brottslighet.

Varför skapade vi Trumpet?

I början av 2000-talet briserade ett flertal större företagsskandaler som skakade företagsvärlden och som resulterade i enorma värdeförulster. En ny lag antogs i USA, ”Sarbanes- Oxley Act” som påverkade kraven och synen på hur organisationer behövde arbeta med intern kontroll.

Detta öppnade upp för arbete med riskrelaterade frågeställningar som sedan varit en röd tråd för oss bakom Whitepaper Advisors. Vi arbetar med och bistår företag och organisationer med rådgivning kopplat till visselblåsarfunktioner och utredningar av olika typer av oegentligheter.

I december 2021 började EU:s visselblåsardirektiv att gälla som ställer krav på större organisationer att inrätta visselblåsarkanaler. På senare år har vi sett visselblåsarfunktioner som inte är säkra eller där visselblåsare inte känner sig trygga med att kommunicera direkt med sin organisation.

Vi skapade Trumpet för att erbjuda en säker och komplett visselblåsarfunktion. I Trumpet sker kommunikationen mellan visselblåsare och oss som externa handläggare. Samtidigt som det skall vara enkelt och säkert för den som rapporterar skall det medföra en trygghet för organisationen att ärendet tas om hand av kompetenta handläggare.

Offertförfrågan