Visselblåsning vad är det?

Visselblåsare har en mycket viktig funktion i samhället för att upptäcka oegentligheter och missförhållanden inom företag och organisationer. I korthet innebär visselblåsning att en anställd inom ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen om att något oegentligt sker eller har skett.

Syftet med visselblåsning är att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Det bästa sättet att göra detta på är genom en visselblåsarsystem – dvs att anställda kan, helt anonymt, anmäla oegentligheter via tredje part. Genom att ha ett visselblåsarsystem ökar chansen att tidigt upptäcka risker och sätta in rätt åtgärder.

Vill du veta mer om visselblåsning?

Offertförfrågan