En komplett lösning för säker visselblåsning

Trumpet är en helhetslösning för visselblåsning och dess hantering. Lösningen är utvecklad som en extern funktion för företag och organisationer som vill stärka säkerheten för dem som vill vissla, förebygga oegentligheter och öka förtroendet för sin organisation.

Att våga lyssna när någon vågar tala

Syftet med ett visselblåsarsystem är att finnas mittemellan den som talar och den som lyssnar. Att fånga upp vad som sägs, värdera och hantera information rätt och säkert, för att sedan ta den vidare till de som behöver veta och agera på innehållet.

Det är så Trumpet fungerar.

Trumpet är ett komplett extern visselblåsarsystem utvecklad av Whitepaper Advisors som erbjuder företag och organisationer en säker process där visselblåsarna väljer om de vill rapportera anonymt eller inte. Dessutom har vi adderat en tydlig och transparent ärendehantering för att skapa en trygg och effektiv hantering.

Så här fungerar Trumpet

1. Vissla

Den som vill visselblåsa hänvisas till en sida där information kan lämnas på ett säkert sätt. Visselblåsaren får alltid vara anonym men kan aktivt välja att vara öppen med sin identitet.

2. Bedöma

Visselblåsaren skapar enkelt ett ärende i Trumpet som tas emot av en handläggare. Ärendet hanteras av erfarna rådgivare för en första bedömning.

3. Lyssna

En rekommendation lämnas till er visselblåsarkommitté genom en säker kommunikationsväg. Kommittén beslutar om ärendet ska utredas vidare. Vi agerar som länken mellan er och den som har visslat. 

Exempel på kunder som använder Trumpet

Offertförfrågan